High Five - Lifegrowing Leadership

High Five – Lifegrowing Leadership er et træningsprogram, som vækker og involverer både den personlige og kollektive visdom og energi, som er nødvendig for at kunne sætte livgivende mål for en bæredygtig fremtid.
 
Træningen er inspireret af de oprindelige folks helhedstænkning og forståelse for nødvendigheden af at tænke syv generationer frem i både beslutninger og det vi skaber.
 
Du kan være sikker på, at dette program er forskelligt fra de fleste lederskabs programmer, der tilbydes lige nu.
 
Er du parat til at lære og dele din viden?

 

Hvad er det:
High Five - Lifegrowing Leadership handler om at finde frem til den naturlige højfrekvente energi, som vi kalder High Five. Få ny og urgammel viden om ledelse, personlig power, relationer og bevidste beslutnings processer. Uddyb forståelsen af dit personlige lederskab, og hvordan du skaber livgivende strukturer. Arbejd bevidst med protokoller og principper i dine daglige gøremål. Alt for at skabe nye muligheder for personlig og professionel vækst - livsbekræftende lederskab.
 
Hvem kan deltage:
Lederprogrammeer for den, som er klar til at udforske og udvide forståelsen af ledelse. Det er for dig, som er nået til det punkt, hvor du er klar til at sige farvel til gamle forestillinger om hvad vækst er – og er klar til at tage det naturlige næste skridt. High Five – Lifegrowing Leadership passer til alle former for og niveauer af lederskab – fra toplederen til projekt- og teamlederen, konsulenten, underviseren, rådgiveren og iværksætteren.
 
Hvordan fungerer det:
Programmet er bygget op over fem ceremonier. Hver ceremoni varer fire dage. Vi undersøger og udfordrer koncepter, perspektiver og ledelsesprincipper. Du bliver introduceret for brugbare protokoller og redskaber.  Sammen diskuterer, tester og reflekterer vi over de mange tilgange til lederskab og deler indsigter. I slutningen af hver ceremoni designer du en opgave til dig selv, som vil give dig mulighed for at afprøve og integrere High Five metoderne i dit daglige lederskab. De indsigter og erfaringer du opnår ved hver opgave, deles med resten af gruppen på den efterfølgende ceremoni. Du vil være i løbende kontakt med lærere og dine medstuderende under hele forløbet.
 
Overskrifterne for de fem ceremonier er: The Law of Leading, The Ring of Power, Cause and Effect, Way of Council, High Ground.
 
Hvor finder det sted:
Vores møder finder sted på Villa Fjordhøj i Skælskør. Når vejret tillader det, benytter vi de mange udendørs faciliteter i og udenfor den smukke have. Vores sidste ceremoni foregår på El Hierro, som er en af de mindste og mindst kendte af de Kanariske øer.
 
Hvem underviser:
Igennem programmet møder du en række spændende lærerkræfter: Birgitte Raaberg, Bolette Schrøder, Sascha Amarasinha, Terese Damsholt, Troels Frydensberg. Alle med en baggrund og erfaring i at arbejde og undervise i forretningsmæssige og kulturelle sammenhænge. Holdet har modtaget mere end 15 års træning fra The Delicate Lodge Teachings. Sammen har gruppen  siden 2008 tilbudt workshops, weekends - og 2-årige træningsforløb, såsom Art of Relationship og ledelsesprogrammet Council Guide Training. På opfordring tilbyder de nu High Five – Lifegrowing Leadership for første gang. 
 

Hvornår sker det:

Uddannelsesprogrammet forløber i 2020/2021.
Datoerne vil blive oplyst senere.

 

Programmet - Kort fortalt

Law of Leading
At lede sig selv og andre kræver en række evner, såvel som mod og kreativitet. Vi ser på de urgamle indsigter om kravet til bæredygtig ledelse. En forståelse for hvordan vi arbejder med helhed og diversitet, vækker kollektiv visdom og træffer livgivende beslutninger til gavn for helheden.
 
Ring of Power
At tage ansvaret for at lede, betyder også at påtage sig ansvaret for at foretage valg og handle derefter. Vi udforsker forskellige magtstrukturer, strategi og handlekraft. Vi ser på,  hvordan du leder med selvautoritet, helhedssyn og balance – selv under pres.
 
Cause and Effect. 
Er du bevidst om årsag og virkning i din måde at lede på? Vi dykker ned i teorier om sommerfugle-effekten, om livgivende sprogbrug, og om de forandringens vinde, som frembringer energi og styrke.
.
Way of Council
Gennem rådslagningsprocesser og ved at følge en bestemt sekvens, opnår man at kunne foretage informerede beslutninger.
Derved sikres entusiasme, integritet og vitalitet i både store valg og daglige gøremål. Man vækker og involverer den tavse viden, som dine samarbejdspartnere sidder inde med.
 
High Ground
Life-growing Leadership er ikke bare at walk the talk, men også at træde op på et højere niveau. I programmets sidste fase skærper, bygger og påtager dig din personlige vision om livgivende lederskab.